9-24-20 Episode 2 -- Minimum Wage, Tips & Wage Theft Training

Kulankaan tababarka kaqeybgalka wuxuu si faahfaahsan ugahadlayaa mushaharka ugu yar ee SeaTac. Tan waxaa ka mid ah shaqaalaha ka shaqeeya SEA Airport. Waxaan ka hadli doonaa siyaabaha uu Proposition 1 uga ilaaliyo shaqaalaha helitaanka talooyinka. Waxaan ka hadli doonaa waxaad u baahan tahay inaad ka ogaato 10 daqiiqo nasasho iyo nasashooyinka cuntada. Waxaan sidoo kale dabooli doonaa sida aad isaga ilaalin laheyd xatooyada mushaarka.

SEA Airport Worker Training Registration